Βάσεις Δεδομένων

Γενικά

Με τον όρο Βάση Δεδομένων (Database) καθορίζεται μία συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα, τα οποία ομαδοποιούνται και καταχωρούνται σε ανεξάρτητους πίνακες, που συνδέονται μεταξύ τους με κοινά πεδία "κλειδιά" δημιουργώντας Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Relational databases). Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να ανακτηθούν μέσω Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems - DBMS), τα οποία είναι γνωστά και ως εφαρμογές (applications).

Κάθε εφαρμογή, είτε διαδικτυακή (Web application) είτε συμβατική (Client server application), που έχει ανάγκη καταχώρησης και ανάκτησης δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων.

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε., έχοντας ανάγκη καταχώρησης και ανάκτησης δεδομένων χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων στις εφαρμογές της. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βάσεων δεδομένων και παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της σε θέματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων:

Database brands
Generic placeholder image

Προφίλ

Η εταιρία μας έχοντας έδρα τα Βριλήσσια, έχει αναπτύξει δραστηριότητα κυρίως στο νομό Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει αποκτήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Generic placeholder image

Στόχοι

Οι θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν ως εταιρία αλλά και ως άτομα είναι η ακεραιότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η συνέπεια.

Generic placeholder image

Αξιοπιστία

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας της στον χώρο της Πληροφορικής, η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. έχει καθιερώσει ως προσωπικό της στίγμα την ποιότητα και την αξιοπιστία. στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Generic placeholder image

Ιστορικό

Η Digiplan Πληροφορική ε.π.ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008, αλλά στην ουσία λειτουργεί από το 1989 με διάφορες άλλες νομικές μορφές. Από τότε μέχρι σήμερα ακολούθησε μια σταθερά προοδευτική πορεία με σταδιακή αύξηση του πελατολογίου της και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.