mbData Documentation
×
Menu
Περιεχόμενα

Γενικά περί λογαριασμών

Η εφαρμογή mbData χρησιμοποιεί για την κωδικοποίηση των λογαριασμών το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. O κωδικός του λογαριασμού αποτελείται από 10 αριθμητικά στοιχεία και έχει την εξής μορφή: 00.00.000000, όπου:
 
Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στην κατηγορία του λογαριασμού. (Πχ. 3 Απαιτήσεις και διαθέσιμα)
Το πρώτο μαζί με το δεύτερο ψηφίο καθορίζουν τον Πρωτοβάθμιο λογαριασμό (Πχ. 30 Πελάτες)
Τα τέσσερα πρώτα ψηφία καθορίζουν τον Δευτεροβάθμιο λογαριασμό (Πχ 30.00 Πελάτες εσωτερικού)
Όλα τα υπόλοιπα ψηφία μαζί καθορίζουν τα υπόλοιπα επίπεδα του λογαριασμού και είναι ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 
Οι κατηγορίες των λογαριασμών είναι 10 (0-9) και καθορίζονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ όπως παρακάτω:
 
0: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
1: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
3: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
4: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ) ΕΞΟΔΑ
7: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ) ΕΣΟΔΑ
8: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ